“In een wereld verdronken van geluid.

is het de stilte die mij redde,

en de stilte die jou verloor.”

 

 

 

‘Dichter, bij stilte.’

 

Vertelt over de zoektocht naar de invulling en waarde die de absentie van geluid op veel vlakken aan ons leven geeft. Stilte beschikt over een kracht die veel te weeg kan brengen: Ze kan ons bespelen, geruststellen, maar ook beangstigen.

 

 

 

Door middel van deze poëtische uiting die voor, door en in stilte geproduceerd is. Word de toeschouwer uitgenodigd om te luisteren en stil te staan bij wat stilte voor hem of haar betekent.